Beskatning ved udbetaling

Det afhænger af den gruppelivsforsikring, der er valgt, om der er fradrag for indbetalingen, og om der skal betales indkomstskat og/eller afgift af udbetalingen.

Skat og afgift

I skemaet nedenfor kan I læse mere om de danske regler for skat og afgift for de forskellige typer af forsikring.

Forsikrings-
dækning

Type

Udbetalingsmåde

Skat ved udbetaling

Afgift

Præmie

Dækning ved visse kritiske sygdomme

Dødsfaldsdækning

Ægtefælledækning

Børnedækning

Invalidesum

Livsforsikring uden fradragsret

Engangsudbetaling som en sum

Ingen

Ingen

Hvis præmien betales af arbejdsgiveren, er indbetalingen en fradragsberettiget driftsudgift for denne.

Hvis arbejdsgiveren betaler præmien, skal medarbejderen indkomstbeskattes

Hvis medarbejderen betaler præmien, er der ingen fradragsret.

Dødsfaldsdækning -rate

Rateforsikring i pensionsøjemed

Løbende udbetaling

Almindelig indkomstskat*

Ingen*

Hvis præmien betales af arbejdsgiveren, er indbetalingen en fradragsberettiget driftsudgift for denne.

Hvis præmien betales af medarbejderen har denne fradragsret for beløbet.

FG indberetter præmien til Skattestyrelsen.

Børnedækning - rente

Pensionsordning med løbende udbetalinger

Løbende udbetaling

Almindelig indkomstskat

Ingen

Invaliderente

Pensionsordning med løbende udbetalinger

Løbende udbetaling

Almindelig indkomstskat

Ingen


*) Udbetaling til andre end ægtefælle, registreret partner, fraskilt ægtefælle, samlever eller børn, stedbørn og deres børn under 24 år, sker som en engangssum, og der skal derfor betales 40 % i afgift.

Boafgift

Hvis udbetalingen sker på grund af den forsikredes død, fratrækkes der i visse tilfælde boafgift. Boafgiften udgør en procentdel af forsikringssummen.

I skemaet nedenfor kan I læse nærmere om, hvem der skal betale, og hvor meget der skal betales i boafgift.

Udbetaling til

Boafgift

Ægtefælle

0 %

Børn, stedbørn og deres børn

15 %

Forældre

15 %

Samlever*

15 %

Personer, du har haft fælles bopælsadresse med i de sidste to år

15 %

Frasepareret ægtefælle, eller fraskilt ægtefælle

15 %

Plejebørn (under visse forhold)

15 %

Visse godkendte institutioner mv.

0 %

Andre

36,25 %

 

* Kræver at den forsikrede og samleveren har haft fælles bopælsadresse på dødsfaldstidspunktet, samt enten har, har haft, eller venter barn sammen.