Dækninger

En gruppelivsforsikring kan omfatte forskellige forsikringsdækninger. I kan se mere om de forskellige typer af dækninger nedenfor.

Forsikringsdækningerne kan være et fast beløb for alle i gruppen eller en procentdel af den enkeltes årsløn. Der kan aftales flere grupper med forskellige kombinationer af forsikringsdækninger og forsikringsstørrelser i en gruppelivsaftale.

Dødsfaldsdækningen kommer til udbetaling, hvis den forsikrede dør i forsikringstiden.

I bestemmer selv, om den forsikredes efterladte skal have udbetalingen som en sum eller i månedlige rater i 10 år efter dødsfaldet.

Børnedækningen udbetales til hvert af den forsikredes biologiske børn eller adoptivbørn, hvis den forsikrede dør i forsikringstiden.

En ægtefælles eller samlevers biologiske børn eller adoptivbørn er ligestillet med forsikredes biologske børn eller adoptivbørn. Børnedækningen kan dække, indtil barnet fylder 24 år.

I bestemmer selv om den skal oprettes som en børnesum, der udbetales på en gang, eller en børnerente, som udbetales månedligt frem til barnet fylder maksimalt 24 år.

Ægtefælledækningen udbetales, hvis forsikredes ægtefælle/samlever dør i forsikringstiden.

Dækningen kan kun oprettes som en tillægsforsikring til en obligatorisk gruppelivsforsikring, og alle forsikrede i gruppen skal have dækningen. For at kunne oprette en ægtefælledækning, skal gruppen desuden være på mindst 100 personer.

Dækningen udbetales, hvis den forsikrede får diagnosticeret en kritisk sygdom i forsikringstiden. Det fremgår af FG's forsikringsbetingelser, hvilke kritiske sygdomme og diagnoser der dækkes.

Dækning ved visse kritiske sygdomme kan også aftales som en enkeltstående dækning. 

Dækningen udbetales hvis den forsikredes biologiske børn eller adoptivbørn får diagnosticeret en kritisk sygdom i forsikringstiden.

En ægtefælles eller samlevers biologiske børn eller adoptivbørn er ligestillet med forsikredes biologiske børn eller adoptivbørn.

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme kan dække, indtil barnet fylder 24 år.

Du kan læse mere om definitionen af hhv. biologiske børn og adoptivbørn i vores forsikringsbetingelser.

Dækningen udbetales, hvis den forsikredes ægtefælle/samlever* får diagnosticeret en kritisk sygdom i forsikringstiden. Det fremgår af FG's forsikringsbetingelser, hvilke kritiske sygdomme og diagnoser der dækkes.

Vær opmærksom på, at der er forskellige forsikringsbetingelser for henholdsvis voksne og børn.

*) Definitionen af samlever ses i § 7, stk.3 i vores forsikringsbetingelser.

Dækningen udbetales, hvis den forsikrede varigt får nedsat sin erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke skønnes nedsat efter nærmere bestemmelser.

Invalidesummen findes i to varianter:

A) Udbetaling af Invalidesum ved varigt tab af erhvervsevne

Invalidesummen udbetales som et engangsbeløb, hvis den forsikrede varigt får nedsat sin erhvervsevne med mindst 2/3 i forsikringstiden.

I bestemmer selv, om kriteriet for udbetalingen skal være, at erhvervsevnen skal være nedsat til halvdelen eller til en tredjedel.

B) Udbetaling af Invalidesum ved ressourceforløb og førtidspension

Halvdelen af invalidesummen udbetales, hvis denne forsikrede bliver tilkendt ressourceforløb med ressourceforløbsydelse, og den resterende del af invalidesummen udbetales, hvis den forsikrede bliver tilkendt offentlig førtidspension, alt efter nærmere kriterier. Hvis den forsikrede bliver tilkendt offentlig førtidspension uden et ressourceforløb, bliver hele invalidesummen udbetalt med det samme.

Invaliderenten udbetales som en løbende ydelse, hvis den forsikrede får nedsat sin erhvervsevne til halvdelen eller til en tredjedel som følge af sygdom eller ulykke i forsikringstiden.

Dækningen kan kun oprettes som en tillægsforsikring til en obligatorisk dødsfaldsdækning, og der skal være mindst 100 personer med i gruppen.

I bestemmer selv, om kriteriet for udbetalingen skal være, at erhvervsevnen skal være nedsat til halvdelen eller til en tredjedel.

Med en præmiefri dækning, sikres det, at den forsikrede kan beholde sine dækninger uden at indbetale for dem, hvis de får nedsat erhvervsevnen til en halvdelen eller til en tredjedel som følge af sygdom eller ulykke i forsikringstiden.

I kan vælge om den forsikrede skal have mulighed for præmiefri dækning i op til tre år, eller i hele forsikringstiden.

I bestemmer selv, om kriteriet for at opnå præmiefri dækning skal være, at erhvervsevnen skal være nedsat til halvdelen eller til en tredjedel.

Tilbud på gruppelivsforsikring

Få et tilbud på en gruppelivsforsikring ved at udfylde vores tilbudsformular.

Tilbud på gruppelivsforsikring