Offentlige gruppelivsaftaler

Nedenfor finder du et uddrag af de mest stillede spørgsmål. 

 


Spørgsmål og svar

Har I indbetalt præmie for medarbejdere, som ikke er omfattet af gruppelivsaftalen eller ikke længere er ansat, kan I anmode om returnering af beløbet ved brug af nedenstående blanket:

Blanket til returnering af indbetalt præmie

Blanketten skal uploades via sikker forbindelse på:

https://www.fg.dk/fakta/kontakt-fg-kontaktformular/

Indbetaling skal ske via jeres lønsystem. Herved til- og frameldes medarbejdere korrekt til gruppelivsaftalen.

Følgende dataspecifikation skal opfyldes for korrekt indberetning.

85034 - Månedslønnede under statens overenskomst

98642 - Timelønnede under statens overenskomst

Er du i tvivl om medarbejderen er omfattet bedes du kontakte overenskomstparterne.

Orlov:

Hvis medarbejderen har orlov uden for det aftalte i overenskomsten indberettes præmien for orlovsperioden ved sidste lønkørsel.

94001 - Lærere ansat i kommuner og regioner

86115 - Tjenestemænd og grupper uden pensionsaftaler

98414 - Ungdomsskoleledere

Er du i tvivl om medarbejderen er omfattet bedes du kontakte overenskomstparterne.

Orlov:

Hvis medarbejderen har orlov uden for det aftalte i overenskomsten indberettes præmien for orlovsperioden ved sidste lønkørsel.