Visse kritiske sygdomme

En forsikring ved visse kritiske sygdomme dækker, hvis den forsikrede eller dennes børn, ægtefælle eller samlever rammes af en kritisk sygdom. Forsikring ved kritisk sygdom kan omfatte tre typer af dækninger:

  • Visse kritiske sygdomme
  • Visse kritiske sygdomme – børn
  • Visse kritiske sygdomme – ægtefælle/samlever

 Attraktiv personalegode og et godt supplement til virksomhedens pensionsordning
 Udgiften er fradragsberettiget for arbejdsgiveren
FG forsikrer ca. en mio personer ved kritisk sygdom, 
    og vi udbetaler årligt over 550 mio. kr. i erstatning
 Forsikringen kan oprettes med et minimum af administration 
 Hver tredje person i den erhvervsaktive alder rammes af en kritisk sygdom
 FG dækker Type 1-diabetes til børn, som er en hyppigt forekommende sygdom

I kan læse mere om disse samt vores øvrige dækninger her.

Dækkede sygdomme

I kan læse i FG's forsikringsbetingelser, hvilke sygdomme der er dækket. Vær opmærksom på, at der er forskellige forsikringsbetingelser for henholdsvis voksne og børn.

Krav til helbredsoplysninger

Ved indtrædelse i visse gruppelivsaftaler stilles der krav til de forsikredes helbred. Der skelnes mellem frivillige og obligatoriske gruppelivsforsikringer.

Ved frivillig gruppelivsforsikring skal den forsikrede give personlige helbredsoplysninger.

Ved obligatorisk gruppelivsforsikring stilles der i nogle tilfælde krav om helbredsoplysninger.  Kravene afhænger af gruppens størrelse, dækninger og summer. Jo større en gruppe er, jo færre krav er der til helbredsoplysninger.

For gruppelivsforsikringer, oprettet i tilknytning til en obligatorisk pensionsordning, kan der gælde andre krav til helbredsoplysninger.

Spørgsmål og svar

I kan selv fastsætte størrelsen på udbetalingen, og de forsikrede bestemmer selv, hvem der skal have forsikringssummen. Forsikringssummen kan maksimalt udgøre 1.247.322 kr. i 2017, og det kan aftales, at summen pristalsreguleres hvert år.

Gruppelivsforsikringen giver mulighed for udbetaling flere gange, hvis den forsikrede får stillet en ny diagnose, som er dækket. Det er dog en betingelse, at der er gået mindst seks måneder mellem diagnoserne. Der er mulighed for, at den forsikrede i forsikringstiden kan få udbetaling for to kræftdiagnoser. Dette kræver dog, at der er gået mindst ti år mellem diagnoserne er stillet.

Forsikringsbetingelser

Se lister over dækkede sygdomme i FG's forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser

Tilbud på gruppelivsforsikring

Få et tilbud på en gruppelivsforsikring ved at udfylde vores tilbudsformular.

Tilbud på gruppelivsforsikring