Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring ’Spørgsmål og Svar’

Danmarks Lærerforenings frivillige Gruppelivsforsikring – spørgsmål og svar 

 Spørgsmål

Svar

 Ændringer 

Sker der ændringer af min forsikring?

Nej, der sker ingen ændringer af din forsikring udover, at FG overtager præmieopkrævningen på vegne af DLF.

 Opsigelse 

Hvordan opsiger jeg min forsikring inden 1. december?

Du kan opsige din forsikring inden den 1. december 2023 og det skal ske til DLF på te­le­fon­nummer 33 69 63 00 eller via mail til: medlemsservice@dlf.org                  

Opsigelsen vil være gældende fra 1. januar 2024

Hvordan opsiger jeg min forsikring senere?

Du kan opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af et kalenderår. Opsigelsen skal ske til DLF.

 Tilmelding til Betalingsservice 

Der står Mastercard Payment Service, er det det samme som Betalingsservice?

Ja, Betalingsservice er en del af Mastercard, der har overtaget funktionen fra Nets.

Hvornår skal jeg senest have tilmeldt betalingen til Betalingsservice?

Tilmeldingen til Betalingsservice skal ske se­nest 9. december 2023

Er der en vejledning til tilmelding til Betalingsservice?

Ja, den finder du i det brev, du netop har mod­tag­et fra FG.

Hvorfor skal jeg tilmelde mig Betalingsservice, når jeg allerede er tilmeldt hos DLF?

Du skal tilmelde dig igen, da FG ikke kan over­ta­ge din bestående aftale hos Betalingsser­vice.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får tilmeldt mig Be­ta­lingsservice?

Du får tilsendt et indbetalingskort, og der vil i den forbindelse blive pålagt et administrationsgebyr på 25 kr.

 Præmieopkrævning 

Hvornår opkræver FG min præmie første gang?

Første opkrævning sker 1. januar 2024, og gælder for hele 2024.

Opkrævningen sender vi til dig medio december 2023.

Hvornår opkræver FG præmien fremadrettet?

Fremadrettet bliver du opkrævet årligt pr. 1. ja­nu­ar

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler præmien?

FG sørger for at sende dig en påmindelse, hvis du glemmer at betale præmien. Der vil i den forbindelse blive pålagt et gebyr på 100 kr.

Tilbagebetales overskydende præmie ved død?

Ved dødsfald tilbagebetaler FG præmie for den periode, der er forudbetalt ud over dødsdagen.

Hvad er præmien for 2024?

DLF forventer, at præmien for 2024 stort set bliver på niveau med præmien for 2023.

Præmien i 2023 var for medlemmer under 35 år 312 kr. årligt. For medlemmer over 35 år var præmien 624 kr. årligt.

Den nøjagtige præmie for 2024 vil blive oplyst i forbindelse med præmieopkrævningen.

Oplysninger om gruppelivsforsikringen

Hvor finder jeg yderligere oplysninger om min gruppelivsforsikring?

Du kan læse mere om din gruppelivsforsikring i forsikringsoversigten:

 ”Danmarks Lærerforenings frivillige gruppe­livsordning”, som du finder på www.fg.dk under ”Privat/Forsikringsoversigter og vilkår”.

Hvor længe gælder forsikringen?

Forsikringen kan længst løbe til udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 70 år.

Kan jeg være med i forsikringen, uden at jeg er medlem af DLF?

Det er en forudsætning for medlemskab af gruppelivsforsikringen, at du er medlem af DLF eller én af nedenstående forbund.

Hvilke forbund giver mulighed for at være omfattet af forsikringen?

Medlemmer i disse organisationer kan være med i forsikringsordningen:

  • Danmarks Lærerforening (DLF) Vandkunsten 12, 1467 København K Tlf. 3369 6300
  • Skolelederforeningen, Snaregade 10 A, 1205 Kbh. K Tlf. 7025 1008
  • Foreningen af kommunale Chefer (KC) Niels Hemmingsens Gade 10, 4., 1153 København K Tlf. 3376 8696
  • Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6 8240 Risskov Tlf. 8746 9110 eller 8746 9146
  • Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Brolæggerstræde 9, 1211 København K Tlf. 3396 2800
  • Uddannelsesforbundet Nørre Farimags-gade 15 1364 København K Tlf: 7070 2722

 

;