Ordforklaring

Alle gruppelivsforsikringer har et aftalenummer, som er specifikt for forsikringen. På pensionsInfo eller i din forsikringsoversigt kan du se aftalenummeret på din forsikring.

En begunstigelse er det samme som en udpegelse af den eller de personer, der skal modtage forsikringssummen. De kaldes også de ”begunstigede”. Du kan selv bestemme, hvem der skal have forsikringssummen. Normalt er det dine ”nærmeste pårørende”, der får forsikringssummen. Hvis du har særlige ønsker, skal du udfylde en begunstigelseserklæring.

Boafgift er en afgift, der skal betales til skifteretten, før forsikringssummen kan udbetales. Størrelsen af boafgiften er afhængig af, hvilket slægtsforhold den begunstigede har til afdøde. Boafgift blev indført i 1995 og afløser den tidligere arveafgift.

En kendelse er en afgørelse truffet af Ankenævnet for Forsikring.

Når FG har oprettet en sag, får sagen et skadenummer. Hvis du har modtaget breve fra FG, står skadenummeret i øverste højre hjørne, lige under aftalenummeret.

Skattekode er en betegnelse for de skatteregler, der gælder for forsikringen. Alle gruppelivsforsikringer har en skattekode. Hvis forsikringen er oprettet via et ansættelsesforhold, er det arbejdsgiveren, der har bestemt skattekoden. Hvis du har oprettet forsikringen privat, har du selv bestemt skattekoden. Skattekoderne bestemmer, hvordan forsikringen skal udbetales.