PensionsInfo

FG er tilsluttet PensionsInfo, hvor alle kan se, hvilke ydelser de er berettiget til ved pensionering, død, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom. Her kan du blandt andet få overblik over, hvilke forsikringsdækninger du har hos FG.

Oplysningerne i PensionsInfo leveres af pensionsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser og ATP. Da det ikke kun er FG, der foretager registreringer, tager FG forbehold for eventuelle fejl og mangler.

Gå til PensionsInfo.