Præsentation af FG

FG er forsikringsformidler, og FG formidler og indgår gruppelivsaftaler på vegne af FG’s ejerselskaber, som alle er livsforsikringsselskaber. FG yder forsikringsformidling inden for rammerne af ejerselskabernes tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, og det er FG’s ejerselskaber, der er forsikringsgivere.

FG’s ejerselskaber er: Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S, Sampension Livsforsikring A/S samt Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, og disse selskaber hæfter solidarisk for FG's gruppelivsaftaler.

Siden etableringen i 1964 har FG været Danmarks største leverandør af gruppelivsforsikring med salg af enkle og billige forsikringer til en stor del af danskerne. FG har både staten, kommunerne, de faglige organisationer, de private virksomheder og mange andre blandt sine kunder, og FG's forsikringer giver danskerne et vigtigt sikkerhedsnet.

FG's præmieindtægt var i 2023 på 6,2 mia. kr. Forsikringen dækker ved død, invaliditet og visse kritiske sygdomme.

Der er stor forskel på dækningerne i de enkelte gruppelivsaftaler. Nogle har alle typer af dækninger, mens andre kun har forsikring ved død.