Regnskab

FG's forsikringer er placeret i en "pool", som FG's fire ejerselskaber hver ejer en andel af. Poolen administreres af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv.

I de sidste fem år har hovedtallene udviklet sig således (mio. kr.): 

  2022 2021

2020

2019 2018
Indtægter          
Præmie 6.440 6.203 6.222 5.996 5.660
Investeringsafkast -310 7 72 99 19
Udbetalinger          
Forsikringsydelser 6.357 6.071 5.909 5.478 5.520
Forsikringsmæssige driftsomkostninger 155 151 144 141 129
Skat/Pal 14 13 14 13 13
Overskud 50 48 49 47 44


I 2022 sagsbehandlede FG ca. 9.000 erstatninger ved død, kritisk sygdom og invaliditet (tab af erhvervsevne). Herudover fik ca. 2.000 forsikrede tilkendt præmiefritagelse.

Regnskabstallene for poolen indgår i ejerselskabernes årsrapporter. Mens der ikke offentliggøres årsrapport for poolen, kan en årsrapport for administrationsselskabet hentes nedenfor her: