Anmeld sygdom eller skade

For at få udbetalt en forsikringssum skal sygdom eller tab af erhvervsevne anmeldes til FG.

Kritisk sygdom

For at søge om udbetaling ved kritisk sygdom, skal du logge på Mit Gruppeliv og udfylde anmeldelsen digitalt.

Enkelte forsikringer giver dog ikke mulighed for at anmelde kritisk sygdom via Mit Gruppeliv. Her skal du bruge et af de ansøgningsskemaer, du finder her på siden.

Tab af erhvervsevne

For at søge om udbetaling af invalidesum, skal du logge på Mit Gruppeliv og udfylde anmeldelsen digitalt.

Enkelte forsikringer giver dog ikke mulighed for at anmelde invalidesum via Mit Gruppeliv. Her skal du bruge dette ansøgningsskema.

Spørgsmål og svar

Forsikringssummens størrelse varierer fra gruppelivsaftale til gruppelivsaftale. Du kan se, hvor meget du evt. er dækket for i din forsikringsoversigt.

Når du søger om udbetaling hos FG på grund af kritisk sygdom eller invaliditet, har vi brug for oplysninger til at vurdere din sag. Her kan vi have brug for at bede om et samtykke.

Når du har givet dit samtykke, kan FG indhente oplysninger om dine helbredsforhold hos din læge, på sygehus m.v.

Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af samtykket bliver givet til alle, som FG ønsker at få oplysninger fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du altid vælge at trække det tilbage.

Du får besked fra FG, hver gang vi indhenter oplysninger om dig.

Anmeld kritisk sygdom digitalt via Mit Gruppeliv

Søg om udbetaling:

Mit Gruppeliv

Anmeld kritisk sygdom via ansøgningsskema

Søg om udbetaling:

Anmeld tab af erhvervsevne (invalidesum) digitalt via Mit Gruppeliv

Søg om udbetaling:

Mit Gruppeliv

Anmeld tab af erhvervsevne via ansøgningsskema

Søg om udbetaling: