Hvilke forsikringsdækninger har jeg?

Der er stor forskel på, hvad og hvordan forskellige gruppelivsforsikringer dækker.

PensionsInfo

Er du i tvivl om, hvilke forsikringsdækninger du selv har, kan du finde et overblik på PensionsInfo. Da det ikke kun er FG, der foretager registreringer på PensionsInfo, tager FG dog forbehold for eventuelle fejl og mangler.

Forsikringsoversigter

For de fleste gruppelivsforsikringer er der udarbejdet en forsikringsoversigt, hvor du kan læse om dækninger, regler for begunstigelse, ophør og meget mere. Du finder udvalgte forsikringsoversigter her. Er din gruppelivsforsikring ikke nævnt på listen over forsikringsoversigter, er du velkommen til at kontakte FG.

Yderligere information

Da gruppelivsforsikringer er oprettet via et ansættelsesforhold, et kundeforhold eller et medlemskab af en forening e.lign, kan du også søge information dér, hvor din gruppelivsforsikring er oprettet.

Spørgsmål og svar

En gruppelivsforsikring er en forsikring, der kan give kontant udbetaling til dig eller dine efterladte, hvis du mister din erhvervsevne, får en kritisk sygdom eller dør. Gruppelivsforsikringer findes i følgende varianter:

  • Kollektive forsikringer oprettet som led i en overenskomst.
  • Obligatoriske eller frivillige forsikringer oprettet som led i et ansættelsesforhold.
  • Forsikringer tilknyttet et kundeforhold i et pengeinstitut, et forsikringsselskab, en pensionskasse eller via et medlemskab af en forening, et forbund, en organisation eller lign.

PensionsInfo

Få overblik over dine forsikringsdækninger.

PensionsInfo

Forsikringsoversigter

Se udvalgte forsikringsoversigter.

Forsikringsoversigter