Nærmeste pårørende, hvis du er gift

Hvis du er gift, får din ægtefælle pengene. Det gælder, uanset om I har haft fælleseje eller fuldstændigt særeje. Dør din ægtefælle før dig, eller dør I samtidig, fordeles pengene mellem dine børn.

Har du andre ønsker?

Du kan bestemme, at andre end dine "nærmeste pårørende" skal have pengene. Du har f.eks. mulighed for at bestemme, at pengene skal fordeles mellem din ægtefælle og dine børn eller nogle af dine børn.

Du skal give FG besked om dit ønske. Det kan du gøre på Mit Gruppeliv. Husk, at du også skal give besked, hvis du en dag ønsker en ny fordeling.

Det er ikke nok at skrive dine ønsker i et testamente.