Spørgsmål og svar

Om gruppelivsforsikringer

Med en gruppelivsforsikring kan I forsikre jeres medarbejdere eller medlemmer, hvis de dør, får en dækningsberettiget kritisk sygdom eller mister deres evne til at arbejde. En gruppelivsforsikring er et godt supplement til jeres pensionsordning.

Gruppelivsforsikringer findes i følgende varianter:

 • Kollektive forsikringer oprettet som led i en overenskomst.
 • Obligatoriske eller frvillige forsikringer oprettet som led i et ansættelsesforhold
 • Forsikringer tilknyttet et kundeforhold eller et medlemskab af en forening, et forbund, en organisation el. lign.

FG tilbyder forsikring ved død, visse kritiske sygdomme og tab af erhvervsevne. Læs mere om de forskellige dækninger her.

En gruppelivsforsikring skal mindst omfatte fem personer. Læs mere og få et tilbud her.

I kan som udgangspunkt selv bestemme, hvem der skal være omfattet af gruppelivsforsikringen. Det gælder blot, at det skal være en nærmere beskrevet gruppe.

Et eksempel på en beskrevet gruppe kan være følgende:

 • Alle funktionærer
 • Kun timelønnede medarbejdere
 • Medlemmer af foreningen X

Udbetalinger fra FG modregnes ikke, hvis den forsikrede har lignende dækninger hos andre selskaber.

Hvis arbejdsgiveren betaler gruppelivspræmien, skal medarbejderen indkomstbeskattes, på samme måde, som hvis det var en lønindtægt.

Hvis der er tale om en forsikring med løbende udbetalinger, sker der ingen beskatning af gruppelivspræmien hos medarbejderen, hvis arbejdsgiveren betaler gruppelivspræmien.

Når en forsikring udbetales, skal der i visse tilfælde betales skat, afgift og/eller boafgift af udbetalingen. FG sørger for afregning af skat og/eller boafgift, inden forsikringssummen udbetales. Læs mere her.

Oprettelse og priser

Prisen for en gruppelivsforsikring beregnes for et år ad gangen, og afhænger af de valgte dækninger og summer samt gruppens størrelse og alderssammensætning. I får et tilbud, når I har kontaktet os.

Administration af gruppelivsaftalen

I skal løbende meddele, hvem der er omfattet af gruppelivsforsikringen. Indberetning kan ske på vores online portal FGnet.

FGnet er vores onlineportal, og her kan I:

 • Til- og afmelde de forsikrede
 • Lave et udtræk over de forsikrede på gruppelivsaftalen
 • Se forsikringsdækninger og summer
 • Se priser
 • Finde en forsikringsoversigt, som kan udleveres til jeres medarbejdere/medlemmer
 • Se statistik over præmiebetalinger, erstatninger og aftalens økonomi