Tab af erhvervsevne

En forsikring ved tab af erhvervsevne kan sikre din økonomiske tryghed, hvis du helt eller delvist mister evnen til at arbejde. Forsikringen kan omfatte to typer af dækninger: Invalidesum og invaliderente.

Invalidesum

En invalidesum udbetales, hvis din erhvervsevne i forsikringstiden på grund af sygdom eller ulykke skønnes nedsat efter nærmere bestemmelser.

Invalidesummen findes i to varianter:

A) Udbetaling af Invalidesum ved varigt tab af erhvervsevne

Invalidesummen udbetales som et engangsbeløb, hvis du varigt får nedsat din erhvervsevne med mindst 2/3 i forsikringstiden. I nogle gruppelivsaftaler er det aftalt, at invalidesummen kan udbetales, hvis erhvervsevnen varigt er nedsat til halvdelen eller derunder.

B) Udbetaling af Invalidesum ved ressourceforløb og førtidspension

Halvdelen af invalidesummen udbetales, hvis du bliver tilkendt ressourceforløb med ressourceforløbsydelse, og den resterende del af invalidesummen udbetales, hvis du bliver tilkendt offentlig førtidspension, alt efter nærmere kriterier. Hvis du bliver tilkendt offentlig førtidspension uden et ressourceforløb, bliver hele invalidesummen udbetalt med det samme.

Det vil fremgå af gruppelivsaftalen hhv. forsikringsoversigten, om der sker udbetaling efter A eller B.

Invaliderente

Invaliderente udbetales som en løbende ydelse, hvis du får nedsat din erhvervsevne med mindst 2/3 i forsikringstiden. I nogle gruppelivsaftaler er det aftalt, at invaliderenten kan udbetales, hvis erhvervsevnen er nedsat til halvdelen eller derunder.

Betingelser for udbetaling

Du kan se de nærmere betingelser for udbetaling under § 8 og § 9 i FG's generelle forsikringsbetingelser, samt i aftalevilkårene for din forsikring - f.eks. i din forsikringsoversigt.

Forsikringssummens størrelse varierer fra gruppelivsaftale til gruppelivsaftale.

For de fleste gruppelivsforsikringer er der udarbejdet en forsikringsoversigt, hvor du kan se forsikringssummens størrelse. Du finder udvalgte forsikringsoversigter her. Er din gruppelivsforsikring ikke nævnt på listen over forsikringsoversigter, er du velkommen til at kontakte FG.

For at søge om udbetaling af invalidesum, skal du som udgangspunkt logge på Mit Gruppeliv og udfylde anmeldelsen digitalt. Enkelte forsikringer giver dog ikke mulighed for at søge om udbetaling af invalidesum via mit Gruppeliv. Her skal du bruge dette ansøgningsskema.

For at søge om udbetaling af invaliderente og/eller søge om præmiefri dækning, skal du anvende dette ansøgningsskema

Betingelser for udbetaling

Se mere om betingelser for udbetaling i FG's generelle forsikringsbetingelser, samt i din forsikringsoversigt.

Forsikringsbetingelser Forsikringsoversigter