Skat og afgift

Når vi udbetaler en forsikringssum til dig eller dine efterladte, skal der i visse tilfælde betales indkomstskat, statsafgift og/eller boafgift af udbetalingen. 

Skatter og statsafgift

Om der skal betales skat eller statsafgift afhænger af, hvilken forsikring, der er tale om, samt hvordan og til hvem, den udbetales. I tilfælde, hvor der skal betales skat eller statsafgift, afregner FG dette, inden forsikringssummen udbetales til dig eller dine efterladte.

Nedenfor kan du se de danske regler for, om forsikringen er fradragsberettiget, og om der skal betales indkomstskat, og/eller stats- og boafgift.

Forsikring

Fradragsret

Udbetalingsmåde

Skat

Statsafgift

Dækning ved visse kritiske sygdomme

Nej

Engangsudbetaling

Ingen

Ingen

Dødsfaldsdækning
- sum

Nej

Engangsudbetaling

Ingen

Ingen

Dødsfaldsdækning - sum

Ja

Engangsudbetaling

Ingen

40 %

Dødsfaldsdækning - rate

Ja

Løbende

Almindelig indkomstskat*

Ingen

Børnedækning
- sum

Nej

Engangsudbetaling

Ingen

Ingen

Børnedækning
- rente

Ja

Løbende

Almindelig indkomstskat

Ingen

Invalidesum

Nej

Engangsudbetaling

Ingen

Ingen

Invaliderente

Ja

Løbende

Almindelig indkomstskat

Ingen


* Udbetaling til andre end ægtefælle, registeret partner, fraskilt ægtefælle, samlever, børn, stedbørn og deres børn under 24 år sker som en engangssum, og der skal betales 40 % i statsafgift.

Boafgift

Hvis en udbetaling sker på baggrund af din død, skal der i visse tilfælde betales en boafgift. I disse tilfælde sørger FG for at afregne boafgiften, inden pengene udbetales.

Boafgiften udgør en procentdel af forsikringssummen og størrelsen afhænger af, hvem forsikringssummen udbetales til. Du kan se detaljerne i skemaet nedenfor.

Udbetaling til

Boafgift

Ægtefælle

0 %

Børn, stedbørn og deres børn

15 %

Forældre

15 %

Samlever*

15 %

Personer, du har haft fælles bopælsadresse med i de sidste to år

15 %

Frasepareret ægtefælle, eller fraskilt ægtefælle

15 %

Plejebørn (under visse forhold)

15 %

Visse godkendte institutioner mv.

0 %

Andre

36,25 %


*Hvis I har fælles bopæl på dødsfaldstidspunktet, og I har, har haft, eller venter barn sammen.
 

Der betales ikke boafgift ved udbetaling af ægtefælledækning på grund af din ægtefælles død. Der betales heller ikke boafgift ved udbetaling af børnedækning til ægtefælle ved din død.

 

Få overblik over dine forsikringer

Læs, hvordan du får overblik over dine egne forsikringer.

Læs mere her