Skandia Link Livsforsikring A/S udtræder af FG

Skandia Link Livsforsikring A/S udtræder med virkning fra den 1. januar 2022 af ejerskabet til Forenede Gruppeliv (FG).

Det betyder, at den solidariske hæftelse for forsikringsaftalens opfyldelse herefter vil påhvile Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv & Pension A/S, Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, Sampension Livsforsikring A/S og Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, samt at FG herefter kun formidler forsikringer for disse selskaber.

Ændringen af ejerkredsen medfører ikke ændringer af FG derudover.

;